Powered by Smartsupp

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień i zakupu produktów dostępnych w sklepie internetowym działającym pod adresem: https://drmaterac.pl/ na odległość przez Klienta za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.     Sprzedającym jest  Dr Materac Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim przy ul. Złotej 30, 36-060 Głogów Małopolski wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666960, NIP: 5170380352, REGON: 366728465. (zwana dalej “Dr Materac”).

3.     W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają zasady i postanowienia przyjęte w Regulaminie dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego: https://drmaterac.pl/ , dostępnego pod adresem: https://drmaterac.pl/pl/content/11-regulamin

 

§ 2. Proces składania zamówienia

 

1.     Do złożenia zamówienia przez telefon niezbędny jest:

a) aktywny  numer telefonu

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

2.     Koszty połączenia telefonicznego ponosi Klient.

3.     Klient może składać zamówienia kontaktując się z Konsultantem Sprzedającego pod numerem telefonu 17 200 06 64 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.

4.     Warunkiem połączenia z Konsultantem i dokonania zamówienia przez telefon jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu sprzedaży telefonicznej.

5.     Złożenie zamówienia przez telefon obejmuje podanie Konsultantowi przez Klienta:

a) nazwy, rozmiaru, koloru i ewentualnie dodatkowych opcji produktu który chce zamówić.

b) preferowanego sposobu płatności

c) adresu dostawy oraz preferowanego terminu dostawy

d) numeru telefonu oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia

6.     Podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedającego, o cenie łącznej wybranego produktu lub produktów i usług dodatkowych oraz

o łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Klient potwierdza zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji.

7.     Klient otrzymuje od drmaterac.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia, który jest równoznaczny z akceptacją przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta przez telefon oraz z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 

§3 Formy płatności

 

1. W przypadku zamówień przez telefon, Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Przelewem (przedpłata) bezpośrednio na rachunek bankowy Dr Materac: 41 1140 2004 0000 3402 7809 6974; podając w tytule płatności numer zamówienia.

b) Gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera.

c) Za pomocą aplikacji BLIK.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://drmaterac.pl/ zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password
group_work Zgoda na pliki cookie