Akceptuję

Nasza strona używa plików cookies. Kliknięcie „Akceptuję”, zamknięcie tego okna lub dalsze korzystanie oznaczają wyrażenie zgody na naszą Politykę cookies oraz Politykę prywatności.

Jesteśmy firmą, która troszczy się o dane osobowe naszych Klientów i przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także krajowych przepisów prawnych dotyczących naszego funkcjonowania. Zgodnie z art. 24 ust. 2 RODO wdrożyliśmy i realizujemy polityki ochrony danych odpowiednie do czynności przetwarzania. Każde przetwarzanie poprzedzamy analizą ryzyka dla przetwarzania. Uwzględniamy charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, aby dobrać odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie było zgodne z RODO. Pozwala to nam minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności naszych Klientów.

Budując nasz sklep internetowy mieliśmy pewność tworzenia miejsca miłej i profesjonalnej obsługi w zakresie oferowanych produktów. Dbamy również o to, żeby było to miejsce bezpieczne dla przekazywanych nam danych osobowych. 

Wypełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Materac Sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666960, NIP: 5170380352, REGON: 366728465.

Można się z nami skontaktować:

    • pocztą tradycyjną na adres: ul. Złota 30, 36-060 Zabajka

    • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@drmaterac.pl 

    • telefonicznie pod numerem: 172000664

2. Nie wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jeśli chcecie mieć Państwo pewność, że zapytanie dotyczące ochrony danych trafi bezpośrednio do Administratora lub osoby upoważnionej do kontaktu w tym zakresie prosimy o wpisanie w tytule wiadomości elektronicznej „dotyczy danych osobowych” lub taki sam dopisek na kopercie w przypadku poczty tradycyjnej.

3. Przetwarzamy dane osobowe w celu:

    • prowadzenia konta Klienta – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • odpowiedzi na wiadomości (wysyłane poprzez formularz kontaktowy na stronie lub bezpośrednio na nasze adresy e-mail) – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • przesyłania informacji handlowych/usługa newslettera – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • przesyłanie specjalnej oferty promocyjnej – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • realizacji złożonych zamówień – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

    • realizacji złożonych zamówień w sprzedaży ratalnej – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (prawny obowiązek wynika z przepisów Kodeksu cywilnego),

    • rozpatrywania reklamacji i realizacji odstąpienia od umowy – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawny obowiązek wynika z przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego),

    • marketingu bezpośredniego - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promocja sklepu i sprzedawanych produktów),

    • dowodowym - podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą współpracujące z nami podmioty, zaangażowane w proces realizacji zamówienia. Będą nimi operatorzy pocztowi, pośrednicy internetowych systemów płatności oraz banki oferujące sprzedaż ratalną. O tożsamości podmiotu współrealizującego zamówienie dowiecie się Państwo w trakcie jego składania. W niektórych przypadkach pozostawiony zostanie wybór tego podmiotu. W celach dowodowych, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona przed roszczeniami lub formułowanie ewentualnych roszczeń, odbiorcą danych mogą być współpracujące z nami kancelarie prawne.

5. Okres przechowywania:

    • dane dotyczące prowadzenia konta będą przechowywane do czasu jego usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • dane dotyczące odpowiedzi na wiadomości będą przechowywane zgodnie z naszymi procedurami tj. przez 3 lata od udzielenia odpowiedzi – chyba, że wcześniej wycofana zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszona zostanie prośba ich usunięcia,

    • dane dotyczące przesyłania informacji handlowych/usługa będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • dane dotyczące specjalnej oferty promocyjnej będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • dane dotyczące realizacji złożonych zamówień będą przechowywane zgodnie z naszymi procedurami tj. przez 5 lat od złożenia zamówienia, jeśli znajdują się one również w prowadzonym koncie klienckim – będą przechowywane do czasu jego usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie krócej niż 5 lat od złożenia zamówienia,

    • dane dotyczące realizacji zamówień złożonych w sprzedaży ratalnej będą przechowywane zgodnie z naszymi procedurami tj. przez 5 lat od złożenia zamówienia, jeśli znajdują się one również w prowadzonym koncie klienckim – będą przechowywane do czasu jego usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie krócej niż 5 lat od złożenia zamówienia,

    • dane dotyczące realizacji reklamacji i realizacji odstąpienia od umowy będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, warunkujących tryb i czas obu tych form rezygnacji z zamówienia,

    • dane dotyczące marketingu bezpośredniego będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prośby o usunięcie danych,

    • dane dowodowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, które warunkują maksymalny czas formułowania roszczeń w konkretnym zakresie.

6. Mają Państwo prawo do:

    • dostępu do swoich danych i ich sprostowania,

    • ograniczenia przetwarzania,

    • usunięcia danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

    • przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO i nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób,

    • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

7. Podanie danych osobowych przy korzystaniu z oferty naszego sklepu internetowego ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację celów przetwarzania z punktu 3 niniejszej polityki. Klient może wyrazić zgodę wyłącznie na realizację jednego celu przetwarzania np. złożyć zamówienie bez wyrażenia zgody na założenie konta i przesyłanie informacji handlowych. 

8. Nie poddajemy danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, za wyjątkiem plików cookies przekazywanych w trakcie korzystania ze sklepu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce cookies. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password